Konstrukcje z grodzic — specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu konstrukcji z grodzic, oferując innowacyjne rozwiązania inżynieryjne oparte na wykorzystaniu grodzic do tworzenia solidnych i skutecznych struktur. Konstrukcje z grodzic są wykorzystywane między innymi do ochrony przeciwpowodziowej, umocnień skarp i zboczy czy budowy fundamentów obiektów budowlanych.